Van Nieuweschans tot Bad Nieuweschans

 
Bad Nieuweschans, de meest noordelijke plaats aan de Duitse grens in de provincie Groningen, is in 1628 in opdracht van de stadhouder Ernst Casimir van Nassau op de toenmalige Dollarddijk van de in 1605 bedijkte nieuwe polder (Bunderneuland) als vesting aangelegd ter vervanging van Oudeschans.
Nieuweschans kreeg een regelmatige vijfhoekige grondvorm, werd van bastions voorzien en door wallen en grachten omgeven. Twee poorten, de Bellingwolderpoort en later ook de Winschoterpoort gaven toegang tot de vesting. Binnen de schans ontstond een regelmatig stratenpatroon met in het midden een brede hoofdas, waarop geëxerceerd werd.
 

Uitzetten van de vesting.

In vredestijd bestond de bezetting in de schans uit twee compagniën voetvolk en enig artillerie. De vesting werd in de loop van de 17e en de 18e eeuw nog versterkt en uitgebreid.
 
Bovenstaande afbeelding is een impressie van de belegering van de Langacker- of Nieuweschans. (prent uit 1675)
 
Het zou nog tot 1870 duren, voordat de regering het besluit nam de vesting op te heffen. De gehele ontmanteling heeft 35 jaar in beslag genomen. Van de vesting bleef weinig over. Nog te herkennen was de oude vestingweg in het centrum. De vestingvorm was alleen in de verkaveling van een deel van het stratenplan terug te vinden.

 

 

Opperwachtmeester Bergsma

Het was in 1916. Toen werd opperwachtmeester Bergsma benoemd tot brigadecommandant van de marechaussee te Nieuweschans. Dat moet wel een zware taak geweest zijn, want toen hij in 1922 met pensioen ging, was zijn baard helemaal grijs. De mensen in het dorp noemden hem “De baardman”.

     De Nieuwe Schans gelegen aan “Den Dollaert”.

Tussen de linker- en rechterpunt van de ster, de voormalige ‘dijck na Bellingwold’ nu Hamdijk linksonder, en de ‘dijck na Bunde’, rechtsonder ligt nu de snelweg A7.
Bad Nieuweschans is door inpoldering allang geen havenstadje meer: tussen Bad Nieuweschans en de Dollard bevinden zich nu honderden hectares akkerland.

 

——————————————————————————————————————————-

Heeft u belangstelling of wil u meer informatie, kom dan langs in het  vestingmuseum  aan de 1e Kanonnierstraat 2 in Bad Nieuweschans.
Hier kunnen wij u nog een schat aan informatie geven over de geschiedenis van Bad Nieuweschans en omgeving.

——————————————————————————————————————————–